Kontrol ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon

BGS 104
BGS 104

Kontrol ve Otomasyon Sistemi

Kontrol Ve Otomasyon Çalışma Prensibi

 Isıtmada ideal olan fayda-maliyet ilişkisini optimize etmek yani ihtiyaç kadar ısınmayı temin etmek ve asla enerji israfı yapmamaktır. Manuel sistemlerde kullanmaya bağlı olarak, örneğin ortamın bir derece az ısınması ısı konforunu bozduğu gibi,  bir derece fazla ısınması da %5’lik enerji israfına neden olur.

Bir başka açıdan 8 saatlik bir çalışma diliminde sistemin yarım saat erken açılıp yarım saat geç kapatılması durumunda sistemde toplam olarak %12’lik bir enerji kaybı oluşur.

İşletmelerde bu gibi olumsuzlukların meydana gelmesini önlemek ve verimli işletme şartlarını temin etmek için BUGASS BGS-104 smart kontrol ünitesi geliştirilmiştir.

    BUGASS BGS-104 Smart Kontrol

BGS-104 smart kontrol ünitesi belirlenen bir merkezden (kontrol odası vs. gibi) birçok cihazı kontrol etmeye yarayan bir kontrol ünitesidir.

Aynı zamanda SCADA özelliğiyle bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden sistemi izleme ve kontrol imkanı sağlar. Her bölgede 8 adet cihaz olmak üzere ve toplamda 30 bölgeden oluşan 240 adet cihazı kontrol eder.

Kontrol panosu üzerinden ortam sıcaklığı istenilen değere ayarlanabilir. Aynı zamanda ölçülen sıcaklığı ekran üzerinde görmek mümkündür.

Kontrol ünitesi üzerinden bütün cihazlar için açma, kapatma, günlük, haftalık programlama, arıza bilgisini görme sıcaklık değerlerini ayarlama mekanının belli bir sıcaklığın altına inmesini engellleme gibi fonksiyonları tek bir merkezden kontrol etme imkanı sağlar. 


Ayrıca sistemin tam otomatik kurulmasıyla sistem kendi içinde otonom olarak kendini kontrol edip senkron bir şekilde tüm cihazları denetler.

whatsapp