BGS 104 - Kontrol ve Otomasyon Sistemi

BGS 104

Isıtmada ideal olan fayda-maliyet ilişkisini optimize etmek yani ihtiyaç kadar ısınmayı temin etmek ve asla enerji israfı yapmamaktır. Manuel sistemlerde kullanmaya bağlı olarak, örneğin ortamın bir derece az ısınması ısı konforunu bozduğu gibi, bir derece fazla ısınması da %5’lik enerji israfına neden olur.


İşletmelerde bu gibi olumsuzlukların meydana gelmesini önlemek ve verimli işletme şartlarını temin etmek için BUGASS BGS-104 Smart kontrol ünitesi geliştirilmiştir.


BGS-104 Smart kontrol ünitesi belirlenen bir merkezden (kontrol odası vs. gibi) birçok cihazı kontrol etmeye yarayan bir kontrol ünitesidir. Aynı zamanda SCADA özelliğiyle bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden sistemi izleme ve kontrol imkanı sağlar


Her bölgede 8 adet cihaz olmak üzere ve toplamda 30 bölgeden oluşan 240 adet cihazı kontrol eder.


Kontrol panosu üzerinden ortam sıcaklığı istenilen değere ayarlanabilir. Aynı zamanda ölçülen sıcaklığı ekran üzerinde görmek mümkündür.

 

Kontrol ünitesi üzerinden bütün cihazlar için açma, kapatma, günlük, haftalık programlama, arıza bilgisini görme sıcaklık değerlerini ayarlama mekanın belli bir sıcaklığın altına inmesini engelleme gibi fonksiyonları tek bir merkezden kontrol etme imkanı sağlar. 

 

Ayrıca sistemin tam otomatik kurulmasıyla sistem kendi içinde otonom olarak kendini kontrol edip senkron bir şekilde tüm cihazları denetler.


  • Tek bölge kontrol eden ünitemiz 8 adet cihazı yönetir
  • İki bölge kontrol eden ünitemiz 16 adet cihazı yönetir 
  • Üç bölge kontrol eden ünitemiz 24 adet cihazı yönetir
  • Otuz bölge kontrol eden ünitemiz 240 adet cihazı yönetir

Kontrol ve Otomasyon

BX Serisi
BX Serisi

Sıcak Hava Üreteçleri

BRFL
BRFL

L (Düz) Tip Üflemeli Borulu Radyant Isıtıcılar

BRFU
BRFU

U Tip Üflemi Borulu Radyant Isıtıcılar

BRVL
BRVL

L (Düz) Tip Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

BRVU
BRVU

U Tip Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay ADL
ADL

Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay ADU
ADU

Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay ADL/ADU-HB
ADL/ADU-HB

Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay EPA - L
EPA - L

Üflemeli Borulu Radyant Serisi

SpaceRay EPA - U
EPA - U

Üflemeli Borulu Radyant Serisi

SpaceRay LRDL
LRDL

L (Düz) Tip İkiz Vakumlu Radyant Isıtıcı

SpaceRay LRL
LRL

Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay LRU
LRU

U Tip Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcı

SpaceRay LRL/LRU-HB
LRL/LRU-HB

Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar

SpaceRay SRC
SRC

Düşük Yoğunluklu Sürekli Radyant Isıtma Sistemi

SpaceRay SRP
SRP

Seramik Radyant Isıtıcılar

SpaceRay ULTRA
ULTRA

Yüksek Yoğunluklu Seramik Radyant Isıtıcı - Tek Kademe / Çift Kademe

SpaceRay SCB60B & SCB30B
SCB60B & SCB30B

Space-Ray Kontrol Paneli

SpaceRay ERP
ERP

Yüksek Yoğunluklu Seramik Radyant Isıtıcılar

BGS 104
BGS 104

Kontrol ve Otomasyon Sistemi

whatsapp